Get Adobe Flash player

Školský klub detí


    V šk. roku 2016/2017 sú zriadené 2 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 53: 1. oddelenie - 27 žiakov - vych.: p. Tvrdá;   2. oddelenie - 26 žiakov - vych.: p. Makuková.
    Obe oddelenia pracujú podľa plánu činnosti ŠKD a týždenných skladieb. Do plánu sú zahrnuté aj úlohy projektu „Zdravá škola“, tiež nové metódy pri hrách - energizér a harmonizér.
    Dôsledne dodržiavame psychohygienické zásady a bezpečnosť detí. Chceme, aby si deti v ŠKD oddýchli a dobre sa s nami cítili.
    Poplatok za ŠKD na mesiac je 8 € na dieťa a 4 € na súrodenca, určený VZN mesta Žilina.


Režim dňa v ŠKD - I. oddelenie


11:25 – 12:20 Preberanie detí od učiteľov, schádzanie sa do oddelenia, odpočinková činnosť.

12:20 – 13:00 Príprava na obed, hygiena, obed v školskej jedálni, kultúra stolovania a správania sa v školskej jedálni.

13:00 – 14:00 Rekreačná činnosť.

14:00 – 14:30 Záujmová činnosť.

14:30 – 15:15 Príprava na vyučovanie.

15:15 – 16:00 Individuálne hry, spoločenské hry, hry na školskom dvore ... odovzdávanie detí rodičom.


Režim dňa v ŠKD - II. oddelenie


11:25 – 13:00 Preberanie detí od učiteľov, schádzanie sa do oddelenia, odpočinková činnosť.

13:00 – 13:30 Príprava na obed, hygiena, obed v školskej jedálni, kultúra stolovania a správania sa v školskej jedálni.

13:30 – 14:15 Rekreačná činnosť.

14:15 – 15:00 Príprava na vyučovanie.

15:00 – 15:30 Záujmová činnosť.

15:30 – 16:00 Individuálne hry, spoločenské hry, hry na školskom dvore ... odovzdávanie detí rodičom.