Get Adobe Flash player

Projekty


Zelená oáza oddychu  I   Oddychová zóna v detskej záhrade  I   Obec Brodno očami detí  I   Zelená škola  I   Malá autoškola  I   „Nech sa nám netúlajú“  I   Detská záhrada  I   Enviroprojekt Brodňanka  I   Naše mesto

Naše mesto - projekt v spolupráci s Nadáciou PONTIS


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

    Fotografie z projektu v spolupráci s Nadáciou PONTIS, Projekt "Naše mesto". Zapojili sa doňho žiaci 8. ročníka s vyučujúcimi p. Chupáčovou a p. Kekelim.Projekt Zelená oáza oddychu podporený Nadáciou Dexia banky Slovensko


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši


Oddychová zóna v detskej záhrade
Obec Brodno očami detí


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši


Zelená škola


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

    Ako škola zameraná na ENV pravidelne realizujeme projekty zamerané na rozvoj ekologického cítenia žiakov a výchovu k ochrane životného prostredia. V našom krásnom školskom areáli plnom rastlinstva chceme vytvoriť zelenú oázu pokoja – Školské arborétum, v ktorom sa budú môcť žiaci aj ich rodičia poprechádzať, posedia si v príjemnom prostredí a dozvedia sa viac o prírode, ktorá ich obklopuje. Financie na tento projekt sme získali z grantu Nadácie VUB. Projekt realizujeme postupne:
- Ošetrenie, revitalizácia starých stromov a kríkov,
- Úprava živého plota,
- Vysadenie nových kríkov a ruží,
- Vytvorenie zeleného plota – vysadenie 8 brečtanov,
- Založenie skalky - vysadená kosodrevina, cyprušteky, skalné ruže.
    Žiaci VIII. a IX. ročníka v rámci malých projektov „Stromu života“ vysadili záhon ruží, o ktoré sa i starajú. Deti a ich rodičov chceme naučiť, že pobyt v zelenom prostredí je pre nich dôležitý, slnečné počasie ovplyvňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnosť myslieť a sústrediť sa, zmenšuje únavu, pobyt vonku v „zelenom“ celkovo regeneruje organizmus.

Starostlivosť o vtáctvo
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

    Žiaci, hlavne z krúžku Mladých ochranárov sa starajú v zimných mesiacoch o vtáky. Už v lete a na jeseň zbierajú semená skorocelu, bodliakov, rôznych tráv, ihličín, slnečnice, zbierajú semená jabĺk, hrušiek, šípky, jarabinu, tieto sušia a uskladňujú. V zime ich sypú do kŕmidiel vtákov, semená tráv a ihličín zalievajú do loja a v decembri z nich pripravujú „vianočný stromček“ pre vtáky. Do zápisníka pozorovateľa zapisujú druhy vtákov a frekvenciu ich návštevnosti na kŕmidla. V tomto roku sme opravili 2 búdky a osadili 4 nové búdky a 4 kŕmidla. Najčastejšími hosťami boli sýkorky a drozdy. Na jar sme pozorovali prílet vtákov a ich hniezdenie.

Starostlivosť o zvieratá
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

    Mladí ochranári našej školy sa tiež starajú o lesnú zver v zimných mesiacoch. Odnášajú krmivo do krmelcov na Brodňanke. Tomu predchádza zber lesných plodov a semien – bukvíc, gaštanov, žaluďov, ktoré po zbere sušia a uskladňujú na zimu. V lete sušia pokosenú trávu v školskom areáli a v zime seno spolu s ostatnými krmivami a soľou, odnášajú do krmelcov na Brodňanku. V tejto činnosti nám pomáhajú aj rodičia a úzko spolupracujeme s miestnym zväzom poľovníkov. Žiaci sa každoročne veľmi tešia na prípravu „stromu hojnosti“ pre zvieratá, ktorý pripravujú s mimoriadnou radosťou a láskou. Pod stromami pozorujú a poznávajú stopy zvierat, z ktorých si pripravili i odliatky. Zvieratká milujú aj naši škôlkari. Pri príležitosti Dňa zvierat navštívili zvieratká v Centre voľného času Žilina.

Envirorodinka
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

    Deti sa snažili nájsť odpovede na otázky týkajúce sa odpadového materiálu. Pri odpovediach prejavili svoju kreativitu, názory a postoje k danej problematike. Deti sa aj prakticky zapojili do recyklácie na svojej škole. Výsledkom ich kreativity a nápaditosti pri práci s odpadovým materiálom bola: „Envirkova rodinka“ ako si ju deti sami vymysleli, vytvorili z odpadového materiálu a pomenovali. Popri tejto aktivite si deti nielen upevňovali svoj vzťah k životnému prostrediu, ale budovali si aj kamarátskej vzťahy, spoluprácu, rešpektovanie a názor druhého človeka, sebahodnotenie a hodnotenie druhých.


Malá autoškola


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši


„Nech sa nám netúlajú“ - Grant Jednoty COOP


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši

Detská záhrada - Grant mesta Žilina


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši


Enviroprojekt Brodňanka - Grant MŠ SR


Kliknutím zväčši Kliknutím zväčši