Get Adobe Flash player

Zamestnanci školyZamestnanci školy


ZborVyučovanie jednotlivých predmetov zabezpečujú:


Slovenský jazyk: Mgr. Holeša Pavol
Mgr. Kudlová Zuzana

Anglický jazyk: Mgr. Pečarková Terézia
Mgr. Závodská Zuzana

Nemecký jazyk: Mgr. Chupačová Janette
Mgr. Kadurová Šárka

Matematika: Mgr. Murgašová Anna
Mgr.Balcárková Martina

Fyzika: Mgr. Murgašová Anna

Bilógia: Mgr. Kasáková Martina

Chémia: Mgr. Kasáková Martina

Geografia: Mgr.Balcárková Martina
Práca s počítačom: Mgr.Závodská Zuzana

Dejepis: Mgr. Kudlová Zuzana

Občianska náuka: Mgr. Struková Libuša

Náboženská výchova: Mgr. Holeša Pavol
Etická výchova: PaedDr. Sidorová Emília

Telesná výchova: Mgr. Chupáčová Janette
PaedDr. Sidorová Emília

Výtvarná výchova: PaedDr. Sidorová Emília

Hudobná výchova: Mgr. Holeša Pavol

Technická výchova: Mgr. Chupáčová Janette
Mgr. Kasáková Martina

Svet práce: Mgr. Chupáčová Janette
Mgr. Kasáková Martina

Ekológia: Mgr. Kasáková Martina

Informatika: Mgr.Balcárková Martina