Get Adobe Flash player

Zmluvy, faktúry a objednávky


    V tejto sekcií Vám ponúkame na prezretie zmluvy a faktúry súvisiace s našou základnou a materskou školou.
    Pre ich prezretie potrebujete mať na počítači nainštalovaní Acrobat Reader.

Zmluva o nájme 5/2018, zverejnené 23.8.2018
Zmluva o spolupráci Strom života, zverejnené 25.6.2018
Dodatok k zmluve Komensky, zverejnené 25.5.2018
Zmluva o spolupráci -Spolčne pre región, zverejnené 23.5.2018
Zmluva so Stredoslovenská energetika a.s. zverejnené 10.5.2018
Zmluva o nájme nebytových priestoroch 1/2018 zverejnené 5.5.2018
Zmluva o poskytnutí grantu, zverejnené 26.4.2018
Zmluva so Stredoslovenská energetika a.s.zverejnené 24.3.2018
Zmluva s BROS Computing s.r.o,zverejnené 24.3.2018
Protikorupčná politika,zverejnené 7.3.2018
Zmluva o výpožičke č. 2/2018,zverejnené 16.1.2018
Zmluva o výpožičke č. 1/2018,zverejnené 30.1.2018
Nájomná zmluva č. 4/2018,zverejnené 16.1.2018
Nájomná zmluva č. 3/2018,zverejnené 9.1.2018
Nájomná zmluva č. 2/2018,zverejnené 9.1.2018
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. OPLZ-42/2017,zverejnené
Nájomná zmluva č. 12/2017,zverejnené 9.11.2017
Nájomná zmluva č. 11/2017,zverejnené 4.11.2017
Nájomná zmluva č. 10/2017,zverejnené 24.10.2017
Nájomná zmluva č. 9/2017,zverejnené 3.10.2017
Nájomná zmluva č. 8/2017,zverejnené 19.9.2017
Dodatok k zmluve so Slovak Telekom, zverejnené 3.10.2017
Zmluva na dodávku mäsa, zverejnené 6.9.2017
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, zverejnené 6.9.2017
Zmluva s p. Moravčíkom, zverejnené 2.9.2017
Zmluva s COOP Jednota, zverejnené 2.9.2017
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu,zverejnené 14.5.2017
Rozpis faktúr 4/17, školská jedáleň,zverejnené 11.5.2017
Nájomná zmluva č. 7/2017,zverejnené 4.5.2017
Dohoda o zaistení plaveckej výučby,zverejnené 3.5.2017
Zmluva o poskytnutí grandu Nadácia Pontis, zverejnené 25.4.2017
Rozpis faktúr 3/17, školská jedáleň,zverejnené 20.4.2017
Nájomná zmluva č. 6/2017,zverejnené 24.2.2017
Nájomná zmluva č. 4/2017,zverejnené 21.1.2017
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkou Ďuroška, zverejnené 19.1.2017
Zmluva o servise dochádzkového systému, zverejnené 10.1.2017
Kúpna zmluva s GO-BO, zverejnené 2.1.2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci- Živica, zverejnené 2.1.2017
Dodatok k zmluve s Way copy, zverejnené 21.12.2016
Dohoda o urovnaní s pss, a.s., zverejnené 1.12.2016
Dohoda o urovnaní s p. Dupkalová, zverejnené 1.12.2016
Dohoda o urovnaní s Way copy, zverejnené 1.12.2016
Dodatok k zmluve o združenej objednávke plynu, zverejnené 22.11.2016
Rámcová kúpna zmluva Ag Food, zverejnené 12.11.2016
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW, zverejnené 28.10.2016
Darovacia zmluva Spoločne pre región, zverejnené 7.10.2016
Dodatok k zmluve o zbere a odvoze biologického kuchynského dopadu, zverejnené 4.10.2016
Zmluva o zbere a odvoze biologického kuchynského dopadu, zverejnené 4.10.2016
Zmluva s p. Moravčík - Potravinka, zverejnené 2.9.2016
Zmluva s p. Svrček, zverejnené 29.8.2016
Zmluva dielo - Elektronicky dochádzkový systém, zverejnené 29.9.2016
Zmluva o poskytnutí fotografických služieb, zverejnené 14.6.2016
Zmluva o poskytnutí grandu Nadácia Pontis, zverejnené 3.5.2016
Dohoda s Nadáciou Jednota COOP "Nech sa nám netúlajú", zverejnená 4.5.2016
Kolektívna zmluva 2015
Zmluva o spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región, zverejnené 14.3.2016
Dodatok k zmluve p. Starinsky, zverejnené 29.12.2015
Zmluva s T-Com, zverejnené 18.12.2015
Dodatok k zmluve s Komensky, zverejnené 2.2.2016
Zmluva s AM-MA, zverejnené 28.12.2015
Zmluva s Way Copy, zverejnené 29.12.2015
Zmluva so Živicou, zverejnené 21.1.2016
Faktúry školská jedáleň 6/2016, zverejnené 1.7.2016
Faktúry školská jedáleň 5/2016, zverejnené 1.6.2016
Faktúry školská jedáleň 4/2016, zverejnené 1.5.2016
Faktúry školská jedáleň 3/2016, zverejnené 1.4.2016
Faktúry školská jedáleň 2/2016, zverejnené 1.3.2016
Faktúry školská jedáleň 1/2016, zverejnené 1.2.2016
Objednávky školská jedáleň 6/2016, zverejnené 1.7.2016
Objednávky školská jedáleň 5/2016, zverejnené 1.6.2016
Objednávky školská jedáleň 4/2016, zverejnené 1.5.2016
Objednávky školská jedáleň 3/2016, zverejnené 1.4.2016
Objednávky školská jedáleň 2/2016, zverejnené 1.3.2016
Objednávky školská jedáleň 1/2016, zverejnené 1.2.2016
Zmluva s IZOMATECH, zverejnené 9.2.2016
Zmluva so Živicou, zverejnené 22.1.2016
Kúpna zmluva s GO-BO
Kúpna zmluva s Chrien spol.s r.o., zverejnené 5.1.2016
Kúpna zmluva s p. Brodňan, zverejnené 5.1.2016
Rámcová kúpna zmluva s p. Caletka, zverejnené 4.1.2016
Nájomná zmluva č. 8/2016,zverejnené 17.11.2016
Nájomná zmluva č. 7/2016,zverejnené 3.11.2016
Nájomná zmluva č. 6/2016,zverejnené 19.11.2016
Nájomná zmluva č. 5/2016,zverejnené 8.10.2016
Nájomná zmluva č. 4/2016,zverejnené 1.4.2016
Nájomná zmluva č. 3/2016, zverejnené 1.2.2016
Nájomná zmluva č. 2/2016, zverejnené 11.1.2016
Nájomná zmluva č. 1/2016, zverejnené 30.1.2016
Nájomná zmluva č. 12/2015, zverejnené 17.11.2015
Nájomná zmluva č. 11/2015, zverejnené 14.1.2015
Nájomná zmluva č. 10/2015, zverejnené 2.10.2015
Nájomná zmluva č. 9/2015, zverejnené 1.10.2015
Nájomná zmluva č. 8/2015, zverejnené 1.10.2015
Nájomná zmluva č. 7/2015, zverejnené 1.10.2015
Nájomná zmluva 5/2015, zverejnené 3.9.2015
Nájomná zmluva č. 4/2015, zverejnené 11.3.2015
Nájomná zmluva č. 3/2015, zverejnené 15.3.2015, zrušená 31.3.2015
Nájomná zmluva č. 2/2015, zverejnené 26.1.2015
Nájomná zmluva č. 1/2015, zverejnené 15.1.2015
Faktúry základná škola 8/2015, zverejnené 1.9.2015
Faktúry základná škola 7/2015, zverejnené 1.8.2015
Faktúry základná škola 6/2015, zverejnené 1.7.2015
Faktúry základná škola 5/2015, zverejnené 1.6.2015
Faktúry základná škola 4/2015, zverejnené 1.5.2015
Faktúry základná škola 3/2015, zverejnené 1.4.2015
Faktúry základná škola 2/2015, zverejnené 1.3.2015
Objednávky základná škola 1/2015, zverejnené 1.2.2015
Objednávky základná škola 2/2015, zverejnené 1.3.2015
Objednávky základná škola 3/2015, zverejnené 1.4.2015
Objednávky základná škola 4/2015, zverejnené 1.5.2015
Objednávky základná škola 4/2015, zverejnené 1.5.2015
Objednávky základná škola 3/2015, zverejnené 1.4.2015
Objednávky základná škola 2/2015, zverejnené 1.3.2015
Objednávky základná škola 5/2015, zverejnené 1.6.2015
Objednávky základná škola 5/2015, zverejnené 1.6.2015
Objednávky základná škola 6/2015, zverejnené 1.7.2015
Objednávky základná škola 6/2015, zverejnené 1.7.2015
Objednávky základná škola 7/2015, zverejnené 1.8.2015
Objednávkyzákladná škola 7/2015, zverejnené 1.8.2015
Objednávky základná škola 8/2015, zverejnené 1.9.2015
Objednávky základná škola 9/2015, zverejnené 1.10.2015
Objednávky základná škola 10/2015, zverejnené 1.11.2015
Objednávky základná škola 11/2015, zverejnené 1.12.2015
Objednávky základná škola 12/2015, zverejnené 1.1.2016
Faktúry školská jedáleň 12/2015, zverejnené 1.1.2016
Faktúry školská jedáleň 11/2015, zverejnené 1.12.2015
Faktúry školská jedáleň 10/2015, zverejnené 1.11.2015
Faktúry školská jedáleň 9/2015, zverejnené 1.10.2015
Faktúry školská jedáleň 6/2015, zverejnené 1.7.2015
Faktúry školská jedáleň 5/2015, zverejnené 1.6.2015
Faktúry školská jedáleň 4/2015, zverejnené 1.5.2015
Faktúry školská jedáleň 3/2015, zverejnené 1.4.2015
Faktúry školská jedáleň 2/2015, zverejnené 1.3.2015
Faktúry školská jedáleň 1/2015, zverejnené 1.2.2015
Objednávky školská jedáleň 11/2015, zverejnené 1.12.2015
Objednávky školská jedáleň 10/2015, zverejnené 1.11.2015
Objednávky školská jedáleň 9/2015, zverejnené 1.10.2015
Objednávky školská jedáleň 6/2015, zverejnené 1.7.2015
Objednávky školská jedáleň 4/2015, zverejnené 1.5.2015
Objednávky školská jedáleň 3/2015, zverejnené 1.4.2015
Objednávky školská jedáleň 2/2015, zverejnené 1.3.2015
Objednávky školská jedáleň 1/2015, zverejnené 1.2.2015
Zmluva o poskytnutí grandu Nadácia Volkswagen Slovakia, zverejnené 18.9.2015
Nadácia spoločne pre región, zverejnené17.9.2015
Dodatok č. 2 k združenej dodávke plynu, zverejnené 18.6.2015
Rámcová kúpna zmluva s COOP Jednota, zverejnené31.3.2015
Zmluva využívaní elektronických služieb -UNION, zverejnené 30.5.2015
Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu- ALL SERVICE, zverejnené 30.3.2015
Kúpno-predajná zmluva - Nordfood s.r.o., zverejnené 15.2.2015
Zmluva o dielo - STAVTYP
Zmluva o dielo- TYPOS, zverejnené 2.4.2015
Mandátna zmluva PRO BENEFIT, zverejnené 1.6.2015
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pokračovanie
Rámcová kúpna zmluva na čistiace prostriedky -p. Starinsky, zverejnené 27.1.2015
Zmluva s Rajo a.s., zverejnené 12.1.2015
Príloha ku zmluve o zneškodnení odpadu
Zmluva s AM-MA, zverejnené 30.12.2014
Zmluva s WAY COPY, zverejnené 29.1.2015
Faktúry škola 12/2014, zverejnené 1.1.2015
Objednávky škola 12/2014, zverejnené 1.1.2015
Faktúry školská jedáleň 12/2014, zverejnené 1.1.2015
Objednávky školská jedáleň 12/2014, zverejnené 1.1.2015
Zmluva o zneškodnení odpadu, zverejnené 1.11.2014
Nájomná zmluva č. 6,7,8/2014
Zmluva s SSE, zverejnené 31.12.2014
Zmluva so STAVTYP
Faktúry škola 11/2014, zverejnené 1.12.2014
Objednávky škola 11/2014, zverejnené 1.12.2014
Faktúry školská jedáleň 11/2014, zverejnené 1.12.2014
Objednávky školská jedáleň 11/2014, zverejnené 1.12.2014
Faktúry škola 10/2014, zverejnené 1.11.2014
Objednávky škola 10/2014, zverejnené 1.11.2014
Faktúry školská jedáleň 10/2014, zverejnené 1.11.2014
Objednávky školská jedáleň 10/2014, zverejnené 1.11.2014
Faktúry škola 9/2014, zverejnené 1.10.2014
Objednávky škola 9/2014, zverejnené 1.10.2014
Faktúry školská jedáleň 9/2014, zverejnené 1.10.2014
Objednávky školská jedáleň 9/2014, zverejnené 1.10.2014
Darovacia zmluva, zverejnené17.9.2014
Nájomná zmluva č. 5/2014, zverejnené 1.6.2014
Faktúry škola 8/2014, zverejnené 1.9.2014
Objednávky škola 8/2014, zverejnené 1.9.2014
Objednávky škola 7/2014, zverejnené 1.8.2014
Faktúry škola 7/2014, zverejnené 1.8.2014
Objednávky škola 6/2014, zverejnené 1.7.2014
Faktúry škola 6/2014, zverejnené 1.7.2014
Objednávky škola 5/2014, zverejnené 1.6.2014
Faktúry škola 5/2014, zverejnené 1.6.2014
Faktúry školská jedáleň 6/2014, zverejnené 1.7.2014
Nájomná zmluva č. 3 a 4/2014
Zmluva o vedení agendy
Zmluva s PONTIS 2014
Zmluva s NÚCEM 2014
Zmluva s NÚCEM 2013
Zmluva s ŠIOV
Zmluva s ÚIPŠ elekt. vzdelávací systém
Objednávky školská jedáleň 5/2014, zverejnené 1.6.2014
Faktúry školská jedáleň 5/2014, zverejnené 1.6.2014
Objednávky školská jedáleň 4/2014, zverejnené 1.5.2014
Faktúry školská jedáleň 4/2014, zverejnené 1.5.2014
Objednávky škola 4/2014, zverejnené 1.5.2014
Faktúry škola 4/2014, zverejnené 1.5.2014
Faktúry jedáleň 3/2014, zverejnené 1.4.2014
Objednávky jedáleň 3/2014, zverejnené 1.4.2014
Objednávky škola 3/2014, zverejnené 1.4.2014
Faktúry škola 3/2014, zverejnené 1.4.2014
Zmluva o čistení kanalizácie
Faktúra jedáleň 2/2014, zverejnené 1.3.2014
Objednávky jedáleň 2/2014, zverejnené 1.3.2014
Zmluva o poskytovaní stravných služieb
Faktúry jedáleň 2/2014, zverejnené 1.3.2014
Objednávky a faktúry škola 2/2014, zverejnené 1.3.2014
Objednávky a faktúry jedáleň 2/2014, zverejnené 1.3.2014
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Nájomná zmluva č. 2 2014
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Objednávky a faktúry jedáleň 1/2014, zverejnené 1.2.2014
Objednávky a faktúry škola 1/2014, zverejnené 1.2.2014
Objednávky a faktúry jedáleň 1/2014, zverejnené 1.2.2014
Objednávky a faktúry škola 2014, zverejnené 1.2.2014
Nájomná zmluva 1/2014
Zmluva SEVAK
objednávka december 2013
Zmluva o dielo
Gotana
Interiery
Elektro Voms
Preprava a zneskodnovanie odpadu
Nájomná zmluva 5_2013
Objednávky a faktúry december 2013
Objednávka november 2013
Objednávka október 2013
Objednávky november 2013
Nájomná zmluva č. 4 2013
Objednávky a faktúry škola 2013
Objednávky a faktúry jedáleň október 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Nájomná zmluva 1_2013
Zmluva Eucaplay
Zmluva Agrospol
Zmluva Pontis
Grant - Nech farby ožijú
Grant - Šport je dobrá voľba
Objednávky a faktúry jedáleň rok 2013
Objednávky a faktúry škola rok 2013
Objednávky a faktúry jedáleň rok 2012
Objednávky a faktúry škola rok 2012
Nájomná zmluva 12/2012
Nájomná zmluva 11/2012
Nájomná zmluva 9/2012
Nájomná zmluva 8/2012
Nájomná zmluva 7/2012
Grant ZKF
Zmluva MU
Zmluva Eko Oil
Darovacia zmluva UIPS
Zmluva MPC
Darovacia zmluva NSR
Zmluva GO-BO
Zmluva septik
Zmluva o dotaci MsÚ
Kúpna zmluva COOP_JEDNOTA
Kúpna zmluva Chrien
Nájomná zmluva 6/2012
Nájomná zmluva 5/2012
Nájomná zmluva 4/2012
Nájomná zmluva 3/2012
Nájomná zmluva 2/2012
Nájomná zmluva 1/2012
Faktúra PearCOMP
Zmluva prenájom telocvične
Darovacia zmluva KIA
Faktúra ovocie-zelenina
Zmluva - dodávateľ ovocia
Darovacia zmluva
Faktura Gastro
Nájomná zmluva
Zmluva
Zmluva Dexia banka Slovensko
Zmluva Grant mesta Žilina
Zmluva ŠJ mäsovýroba
Zmluva ŠJ ovocie zelenina
Najomné zmluvy
Správa o zakázkach nad 1 tis. € v r. 2011
Zmluva o dielo Baumont
Zmluva o dielo Pranda
Zmluva RWE
Zmluva elektrárne
Zmluva Orange
Zmluva SPP
Zmluva VÚB
Faktúra PearCOMP