Get Adobe Flash player

Triedy


    ZŠ s MŠ – Brodno v školskom roku 2016/2017 navštevuje 182 žiakov. Do materskej školy chodí 46 detí a základnú školu navštevuje 136 žiakov. Škola má všetky ročníky. Na prvom stupni, ročníky 1. – 4., sú štyri triedy (v každom ročníku jedna), s počtom žiakov 64. Na druhom stupni, ročníky 5. – 9., je päť tried (v každom ročníku jedna), s počtom 72.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník