Get Adobe Flash player

KrúžkyŠportové hry dievčat Žiačky 5. - 8. roč. (Emília Sidorová)

Hravá slovenčina Žiaci 9. roč. (Pavol Holeša)

Nemčina hrou Žiaci 1. - 4. roč. (Šárka Kadúrová)

Mladí ochranári Žiaci 5. - 8. roč. ( Martina Kasáková)

Informatický krúžok Žiaci 1. - 4. roč. (Janette Chupáčová)

Počítačový krúžok Žiaci 5. - 8. roč. (Anna Slebodníková)

Hravá matematika Žiaci 9. roč. (Anna Murgašová)

Šikovníček Žiaci 3. roč. (Monika Rúčková)

Turistický krúžok Žiaci 4. - 6. roč. (Šárka Karúrová)

Šachový krúžok Žiaci 1. - 4. roč. (Zuzana Závodská)

Turistický krúžok Žiaci 7. - 9. roč. (Martina Kasáková)

Malý školáčik Žiaci 1. - 3. roč. (Marika Kočvarová)

Angličtina hrou Žiaci 5. - 7. roč. (Terézia Pečarková)